Endnu en håndsrækning til streetrace miljøet i Aalborg


Tilbage i januar kunne vi offentliggøre, at Aalborg Kommune i år giver streetrace miljøet og RACEDAYS.DK en håndsrækning. En håndsrækning der skulle være med til at styrke opbakningen til den lovlige streetrace på Kystvejen. Førsteprioriteten var at lave sikkerhedsfremmende tiltag, hvilket var at etablere et nyt slidlag. Hertil kan tilføjes at der bliver permanent parkeringsforbud strækningen således, at den nye asfalt ikke bliver ødelagt af støttefødder fra sættevogne.

Siden januar har RACEDAYS.DK fortsat dialogen med Aalborg Kommune om hvordan man ellers kunne styrke opbakningen i miljøet. Her har der primært været tale om tilskuerforholdene, der har været begrænsede, da stykket ikke er særligt bredt. Netop bredden har gjort, at man ikke har kunnet opsættes en tribune. I den forbindelse kommer Aalborg Kommune med endnu en håndsrækning til streetrace miljøet i Nordjylland. Aalborg Kommune etablerer en jordvold på begge sider af vejen, således at tilskuerne får mulighed for at kommer højere op, og dermed bedre udsigt.

Der er sæsonstart for dansk streetrace på Aalborg Banen d. 7. april klokken 20-24. Her er det muligt for hele familien at opleve høje omdrejnings- og oktantal. Klokken 22 til 24 afholdes årets første DMStreetrace runde, hvor deltagere fra hele landet, skal have testet deres projekter, som de har brugt hele vinteren på at få bygget op.

Foto: Stumpphoto.dk