Tilbage i efteråret 2013 blev der sat penge af på kommunalbudgettet i Aalborg Kommune, til etablering af et stykke vej der kunne bruges til lovlig streetrace. Et ønske der har været i gaderæs miljøet i over 10 år. Dette blev startskuddet for, at man 12. september 2014 kunne afholde det første arrangement på Kystvejen i Nørresundby. Der blev i løbet af halvanden måned afholdt fem arrangementer, og yderligere fem i løbet af sommerhalvåret 2015, hvor der var stor opbakning fra det nordjyske gaderæs-miljø.

Men i løbet af 2016 begyndte opbakningen til arrangementerne at dale, endda til så lavt et niveau at arrangementerne gav underskud. Samtidig blev der oftere lavet organiseret ulovligt gaderæs i blandt andet Aalborg Øst og i Støvring. Der blev derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvorfor folk ikke støttede op til det lovlige alternativ.

Resultatet fra spørgeskemaet var klart, det nordjyske gaderæs-miljø ville have bedre asfalt, bedre tilskuerforhold og billigere arrangementer. Racedays.dk gik derfor i dialog med Aalborg Kommune om disse ønsker, så opbakningen endnu engang kunne vende tilbage til det lovlige alternativ. Aalborg Kommune valgte derfor at anlægge et nyt slidlag og jordvolde, så forholdene blev bedre for både kørere og tilskuere. Men selv med de forbedrede rammer var der ikke den store opbakning til årets første arrangement.

For at imødekomme ønsket om billigere priser, lavede Racedays.dk konceptet ”back to basic”, hvor man kunne køre i sin bil med plader for kun 50 kr. Heller ikke her var der opbakning fra gaderæs-miljøet, på trods af at de samme aften kørte ulovligt.

Vi må erkende, at der er tre væsentlige faktorer, der gør at vi ikke kan hamle op med de ulovlige gaderæs. Det ene er det faktum at det er ”gratis” at køre/se ulovligt gaderæs, såfremt at arrangementet ikke bliver opdaget af politiet. Det andet er, at politiet ikke har nok resurser til en koncentreret indsats mod de ulovlige gaderæs. Den tredje og væsentligste er, holdningen om at man hellere vil køre ulovligt end lovligt.

 

Racedays.dk holder derfor en pause for streetrace arrangementer på Aalborg Banen i 2018. Vi håber imidlertid at gaderæs-miljøet vil tage dette til efterretning, og selv forsøge at arrangere nogle lovlige arrangementer, da rammerne stadig eksisterer, og fodarbejdet er gjort, så der kan gives tilladelse til op til fem arrangementer. Racedays.dk vil nu koncentrere sig om andre steder i landet, hvor streetrace miljøet støtter op om det lovlige alternativ.