En trist nyhed her sidst på sæsonen

Sæsonen er så småt ved at være slut for i år. Vejret har generelt været godt til vores events, så vi har kun måttet flytte et, og fået regn til et.

Hvilket i sig selv er ret godt gået, når det er ved at være et år siden, at vi planlagte datoerne for sæson 2018. Desværre er der andre ting end vejret, der spiller ind på, om vores arrangementer bliver til noget. Vi er internt organiseret sådan, at der til hvert arrangement skal være minimum to ansvarlige. Hvilket normalt sagtens kan lade sig gøre, da vi er tre personer der har stort nok kendskab til det hele. Desværre kulminerer arbejde og familiære pligter for alle tre i weekenden der hedder 14. – 16. september (næste weekend). Vi føler os derfor nødsaget til at aflyse de to arrangementer der skulle være foregået i hhv. Skjern om fredagen og Odense om lørdagen – og ser det ikke som en mulighed at flytte til sidst i september, da vejret bliver endnu mere tvivlsomt. Vi beklager meget overfor vores fans i Skjern og Odense, at der ikke bliver nogen officiel sæsonafslutning. Men glæder os til at komme tilbage næste år!

Vi holder dog stadig fast i vores arrangement den 22. september i Hvidovre, hvor der samtidig er DMStreetrace finale.

 

Lovligt streetrace i Skjern får bedre forhold i 2017

Vi har siden sæsonafslutningen 2016, været i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune om hvordan man kan forbedre forholdene til lovligt streetrace på Ferrodanvej i Skjern. Ringkøbing-Skjern Kommune og Midt- og Vestjyllands Politi har valgt at imødekomme vores ønsker om en returvej, og giver derfor en håndsrækning til streetrace miljøet og RACEDAYS.DK.

Det kommer i praksis til at betyde, at hele Erhvervsparken bliver afspærret. Samtidig med at der bliver lavet trafikregulering, så tilskuere der kommer i bil, der gerne vil parkere på den sædvandlige parkeringsplads, ikke bliver blandet sammen med deltagere.

Vi ser derfor frem til sæsonstart fredag d. 28. april klokken 20-24, hvor vi kan åbne de nye og forbedrede rammer for fartglade mennesker. De øvrige arrangementer i år i Skjern er planlagt til d. 26/5, d. 16/6, d. 11/8 og 8/9.

RACEDAYS.DK har altid nye projekter i støbeskeen for, at fremme lovligt streetrace i Danmark. Så ud over at vi gentager successen med DMStreetrace fra sidste år, vil der på landsplan i 2017 komme nye tiltag, der vil appellere til flere fartglade og højne sikkerheden. Eksempelvis kommer der ny asfalt og jordvolde i Aalborg, og kloakdæksler er blevet hævet i Odense.

Lovligt streetrace i Skjern fortsætter i 2017

Efter stor succes med de første to år med lovligt streetrace arrangementer i Skjern, kan vi hermed meddele at RACEDAYS.DK i 2017 afholder fem arrangementer i løbet af sommerhalvåret. Disse afholdes fortsat på fredage i tidsrummet 20 til 24 på Ferrodanvej. Der er tradition for, at unge mennesker med passion for biler, mødes netop på fredage i dette tidsrum for at dyrke deres interesse. En interesse der førhen resulterede i ulovlig streetrace, der var til fare for tilskuere og kørere. De første to år har der været en stor interesse fra streetrace miljøet i hele Midt- og Vestjylland, og folk kommer langvejs fra, for at støtte op om initiativet. Streetrace miljøet giver nemlig udtryk for, at de gerne vil kunne køre lovligt og sikkert, uden de behøver være bange for at Politiet afbryder dem i dyrkelsen af deres interesse for biler og fart. For andet år i træk bliver der på landsplan afholdt DMStreetrace, en liga for dem der er ekstra dedikerede omkring at køre streetrace, og derfor tager med rundt i hele landet. 2016 var første år det blev afholdt, og der var over 40 tilmeldte kørere fra hele Danmark. Arrangementerne er omfattet af regelsæt der fremmer sikkerheden. Eksempelvis stiller RACEDAYS.DK krav om at kørerne altid skal have styrthjelm på. Der er også redningspersonel til stede under hele arrangementet, i tilfælde af at det skulle gå galt. Arrangementerne kommer i 2017 til at foregå d. 28. april, d. 26. maj, d. 16. juni, d. 11. august og d. 8. september på den såkaldte Skjern Raceway. Der vil være mulighed for få stillet sin lyst til fart på banens 201 meter. Både biler og motorcykler med og uden plader kan deltage i vores arrangementer.

Foto: Stumpphoto.dk

Lovligt street race i Skjern fortsætter i 2016

Efter stor succes med de første to arrangementer med lovligt street race i Skjern, kan vi hermed meddele at RACEDAYS.DK i 2016 afholder fem arrangementer i løbet af sommerhalvåret.
Disse afholdes fredage aftener i tidsrummet 20 til 24. Fredag er valgt af den årsag at der er tradition for, at unge mennesker med passion for biler, mødes netop i dette tidsrum for at dyrke deres interesse. En interesse der førhen resulterede i ulovligt street race, der var til fare for tilskuere og kørere.
Som resultat af de hidtil to afholdte arrangementer i Skjern, har miljøet taget godt imod tilbuddet om at kunne køre lovligt og sikkert og hvor de ikke behøver været bange for at Politiet afbryder dem i dyrkelsen af deres interesse for biler og fart. Arrangementerne er omfattet af regelsæt der fremmer sikkerheden. Eksempelvis stiller RACEDAYS.DK krav om at kørerne altid skal have styrhjelm på. Der er også redningspersonel til stede under hele arrangementet, i tilfælde af at det skulle gå galt.
Arrangementerne kommer i 2016 til at foregå d. 20. maj, d. 1. juli, d. 5. august, d. 2. september og d. 16. september på Ferrodanvej i Skjern, den såkaldte Skjern Raceway. Der vil være mulighed for få stillet sin lyst til fart på banens 201 meter. Både biler og motorcykler med og uden plader kan deltage i vores arrangementer.

Siden RACEDAYS.DK åbnede Danmarks første permanente bane i Aalborg i 2014, er, den såkaldte Aalborg bane, blevet brugt som løsningsmodel i andre dele af landet. Herunder den i Skjern. Men der er også blevet etableret en i Odense, og der er planer om at få etableret en bane i Randers i løbet af 2016. Samtlige projekter er sket i samarbejde med RACEDAYS.DK, og vi har derfor været med til at sætte standarden for, hvordan man på landsplan kan løse problemet med ulovligt street race på en effektiv og sikker måde. Se mere information på RACEDAYS.DK.

Pressemeddelelse d. 29. Maj 2015

RACEDAYS.DK kan i dag meddele, at vi har indgået et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og unge i lokalområdet med henblik på at lave lovlige street race (gaderæs) arrangementer. Dette samarbejde består i, at kommunen opfører en permanent bane med autoværn på Ferrodanvej i Skjern hvor der kan blive afholdt op til fem arrangementer i 2015.

Arrangementerne skal afhjælpe problematikken med, at der bliver afholdt samlinger af biler og unge mennesker med benzin i blodet. Disse samlinger har til tider udviklet sig til ulovligt street race. Ulovligt street race er lokalt og nationalt på et problem, da der til tider sker personskade, og er en resursekrævende udfordring for Politiet. Samtidig vil vi være med til at højne trafiksikkerheden, da der nu kommer et lovlig alternativ til det ulovlige.

I 2014 blev resultatet af et samarbejde mellem RACEDAYS.DK og Aalborg Kommune, at der blev etableret Danmarks første permanente street race bane i Nørresundby. Banen består en asfalteret vejstrækning på 500 meter, hvor der er sat autoværn op i start-/tilskuerområdet. Det er med baggrund i erfaringerne fra Aalborg-modellen at banen i Ringkøbing-Skjern kommune bliver etableret. Banen forventes at stå klar i juli/august måned.

Det lovlige alternativ i Nørresundby har street race-miljøet i Nordjylland taget godt imod, og de opfordrer internt hinanden til at benytte dette tilbud. Et tilbud hvor de ikke behøver været bange for, at Politiet afbryder dem i dyrkelsen af deres interesse for biler og fart. Arrangementerne bliver selvfølgelig godkendt af Politiet og omfattet af regelsæt der fremmer sikkerheden. Eksempelvis stiller  RACEDAYS.DK krav om, at kørerne altid skal have styrhjelm på. Der er også redningspersonel til stede under hele arrangementet.