’ ; } ?>

DMStreetrace reglement

Din bil skal kunne gennemgå RACEDAYS.DK´s tekniske kontrol, for at kunne køre med i serien. Læs mere om det her på siden.

Klasser:
400 – FWD – Sug
500 – FWD – Tryk
600 – RWD – Sug
700 – RWD – Tryk
800 – AWD
900 – Amerikaner

Såfremt at der ikke er givet point til minimum 10 biler i en klasse, efter de tre første afholdte runder, så sammenlægges klassen med “søster-klassen”. OBS. klasse 800 og 900 lægges sammen med klasse 700. Ved klassesammenlægning bliver allerede optjente point overført til den nye klasse.

Point og runder:

Der gives point til de fem hurtigste deltagere i hver klasse. Resten får ét point for at lave minimum én gyldig gennemkørsel. OBS! Laver man udelukkende gennemkørsler med tyvstart, så gives der ingen point, da tiden vil være annulleret.

1. plads i klassen – 6 point
2. plads i klassen – 5 point
3. plads i klassen – 4 point
4. plads i klassen – 3 point
5. plads i klassen – 2 point
Registreret deltagelse – 1 point

Den enkelte DM Streetrace runde afvikles i den sidste halvdel af et arrangement, tiden før anses som træningstid.

I tilfælde af at en DM Streetrace runde bliver aflyst efter selve arrangementet er begyndt, grundet at arrangementet ikke kan fortsætte af sikkerhedsmæssige, tekniske eller lignende årsager, så gælder tiderne som er sat i den første halvdel af arrangementet. Såfremt at rundens varighed afkortes af sikkerhedsmæssige, tekniske eller lignende årsager, så gælder kun de tider der er lavet efter DM Streetrace runden er startet.

Kort fortalt: Hvis runden er startet, så gælder rundens tider, ellers gælder dem før runden startede.

Der er DM Streetrace runder ved alle arrangementer, hvor der køres under Racedays.dks reglement. Det fremgår af kalenderen nederst på siden, hvor og hvornår der er runder i nærmeste fremtid. Alternativt kan man følge med på vores Facebook side for serien. Vær opmærksom på at arrangementer kan flyttes, og i enkelte tilfælde aflyses, i løbet af sæsonen, såfremt at vejret ikke tillader sikker kørsel.

Tilmelding og deltagere:

Tilmeldingen åbner d. 1. marts og lukker 1. juli.
Du kan til enhver tilmelde dig ved at følge anvisningerne her – (OBS! Senest et døgn før en runde starter, ellers tæller pointene først fra næste gang.)
Man får en bekræftelsesmail med sit unikke kørernummer for sæsonen.

Der er ikke noget krav om, at man tilmelder sig til det første arrangement i sæsonen. Vær dog opmærksom på, at jo før man tilmelder sig, jo før kan man tjene point.

Tilmeldte kørere i serien vil kunne ses på RACEDAYS.DK.

DMStreetrace kørere nævnes på vores deltageroversigt med unikt kørernummer, forbogstav på fornavn og fulde efternavn samt hvilken bil der bliver kørt i. Eksempel: “700 – F. Efternavn – Ford T”

Der kan kun tilmeldes én kører pr. bil. Ligesom der omvendt også kun kan tilmeldes én bil pr. kører.

Vindere og præmier:

1., 2. og 3. plads i hver klasse præmieres alle med en pokal.
Desuden præmieres 1. pladsen i hver klasse med en sæsonbillet til den efterfølgende sæson.
Såfremt at top tre i de dystende klasser, har været kendte i 14 dage inden sidste runde, vil præmieoverrækkelsen ske umiddelbart efter sidste runde er overstået. Ellers vil sæsonens kørere blive inviteret til en særskilt ceremoni.

Skulle der opstå pointlighed blandt dem i top 3 i en klasse, så vil den kører der har sat den hurtigste tid i løbet af sæsonen vinde.

BEMÆRK! Det er deltageren selv som er forpligtet til at oplyse SKAT om præmien.

Reaktionstid/tyvstart:

Der  køres i DMStreetrace runderne med reaktionstid og tyvstart som en gældende faktor. Det betyder, at det vil være tiden, fra den grønne lampe tænder, til du kommer over stregen, som er gældende.

Tyvstart er, hvis du slipper koblingen/bremsen for hurtigt inden den grønne lampe tænder. Den røde lampe vil tænde, og din tid vil være annulleret. Laver du en tyvstart, så er din tid ikke gældende i pointsystemet; uanset hvor god din tid ellers er. Du har startet for hurtigt, så den tæller ikke.

Særlige regler til serien:

Vindere fra tidligere sæson må (hvis de ønsker det) få kørernumre med 00. Med det menes fx at vinderen i forhjulstræk må få kørernummer ”500”. Dog kun hvis køreren ønsker det, og vil deltage igen i den samme klasse.

Racedays crew samt frivillige hjælpere kan ikke deltage i DM Streetrace.

Der findes en lukket gruppe på Facebook – ”DMStreetrace Lounge”, den er forbeholdt for de kørere som deltager i serien. Denne gruppe er til at dele erfaringer, komme med inputs til hvordan serien skal forløbe, samt hjælpe andre kørere. Man kan ansøge medlemskab af denne lounge, når man har deltaget i tre løb som DMStreetrace kører.

Hvis man ønsker at skifte bil i løbet af sæsonen, starter den nye bil på 0 point, og tidligere tilmeldte bil afmeldes DM Streetrace.

Hvis en anden end den tilmeldte fører kører bilen under selve runden, bliver man diskvalificeret.

Betingelser:

Du og din bil lever til enhver tid op til vores kørerreglement og kan gennemgå vores tekniske kontrol.

Du kan som DMStreetrace kører ikke deltage i konkurrencer om at vinde en fribillet til gratis kørsel på banerne.

Ved at deltage i DMStreetrace, så accepterer du, at du kan blive bortvist fra serien hvis du enten selv kører ulovligt, eller opfordrer til ulovligt race. Det accepteres ikke, og vi vil derfor ikke have en kører i en lovlig serie, som gør dette.