DMStreetrace


DMStreetrace er en serie som køres sideløbende med de arrangementer som RACEDAYS.DK afholder, eller tager tid ved. Det betyder at der kan optjenes point i serien, også selvom RACEDAYS.DK ”kun” er tilstede med tidtagningsudstyr til andre arrangementer.

Da DMStreetrace er en forholdsvis ny serie med kun ét år på bagen, har kørerne fra første sæson haft medindflydelse på reglementet i 2017, der er derfor en løbende udvikling i seriens reglement, men som udgangspunkt; så skal det være simpelt at deltage i DMStreetrace, der vil være få klasser, og det koster ikke et ekstra gebyr at være med i DMStreetrace. Det eneste det koster, er den pris du i forvejen giver for at køre race på de baner som er pointgivende. DMStreetrace tilmelder man sig, hvis man vil være med i en serie, hvor der konkurreres om point i sin klasse.

Hver kører får tildelt et kørernummer af DMStreetrace, dette nummer er unikt, og vil altid være det samme i en sæson.

Kørere fra første sæson har ønsket:
Reaktionstid i de sidste to timer af arrangementet.
Der er enighed om at alle race (under RACEDAYS.DK) skal være point givende.

Vil du se den aktuelle stilling? Klik her.

DMStreetrace runder:

Nothing from 15. oktober 2017 to 22. oktober 2017.

DMStreetrace reglement 2017:

Din bil skal kunne gennemgå RACEDAYS.DK´s tekniske kontrol, for at kunne køre med i serien. Læs mere om det her på siden.

Klasser:
Forhjulstræk
Baghjulstræk/4WD
OBS! Der oprettes en separat klasse til 4WD, hvis der er mindst 25 deltagende 4WD biler i serien efter de fem første afholdte løb. Hvis ikke, så kører 4WD og baghjulstrækkere i samme klasse.

Point:

Der gives point til de fem hurtigste deltagere, i hver klasse, i de sidste to timer af arrangementet. Resten får ét point for at lave minimum én gennemkørsel. OBS! Laver man udelukkende gennemkørsler med tyvstart, så gives der ingen point, da tiden vil være annulleret.

1. plads i klassen – 6 point
2. plads i klassen – 5 point
3. plads i klassen – 4 point
4. plads i klassen – 3 point
5. plads i klassen – 2 point
Registreret deltagelse – 1 point

Deltagere:

Deltagende kører i serien vil kunne ses på RACEDAYS.DK. Kørere samt deres biltype vil nævnes således:

DMStreetrace kørere nævnes på vores deltageroversigt med forbogstav på fornavn og fulde efternavn samt hvilken bil der bliver kørt i. Eksempel: “F. Efternavn – Ford T”

Der kan kun tilmeldes én kører pr. bil. Ligesom der omvendt også kun kan tilmeldes én bil pr. kører.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig ved at følge anvisningerne her. Alternativt kan du tilmelde til et arrangement.
Her henvender du dig blot til teknisk kontrol under syn. Her nævner du, at du vil registreres til DMStreetrace, så ordner de resten for dig. Dog skal du være opmærksom på at registreringen først gælder til næste runde.

Der er ikke noget krav om, at man tilmelder sig til det første arrangement i sæsonen. Vær dog opmærksom på, at jo før man tilmelder sig, jo før kan man tjene point.

Baner og andre arrangementer:

Du kan se hvilke baner, samt hvilke arrangementer RACEDAYS.DK tager tid på, ved at se på kalenderen her på siden, samt at holde dig opdateret på vores Facebook side.

Vindere:

1., 2. og 3. plads i hver klasse findes til sidste arrangement. Der vil også være præmie overrækkelse, så har du kæmpet en hel sæson, så er håbet, at du også kommer, og klapper af dine konkurrenter. Skulle der opstå ”pointlighed” i en klasse, så vil den kører der har sat den hurtigste tid i løbet af sæsonen vinde.

Præmier:

Der er i alt seks pengepræmier fordelt til de tre bedste kørere i hver klasse. (9 præmier hvis en 4WD klasse oprettes)

1. plads i sin klasse: 3.000 kr.
2. plads i sin klasse: 2.000 kr.
3. plads i sin klasse: 1.000 kr.

Præmierne bliver overrakt til sidste arrangement i 2017 – se mere i kalenderen her på siden eller på vores Facebook side. BEMÆRK! Det er deltageren selv som er forpligtet til at oplyse SKAT om præmien.

Reaktionstid/tyvstart:

Der vil i 2017 køres med reaktionstid og tyvstart som en gældende faktor i DMStreetrace. Det betyder, at det vil være tiden, fra den grønne lampe tænder, til du kommer over stregen, som er gældende, og ikke som før, hvor det har været fra bilen flytter sig ”ud af hullet”. Så nu hedder det kør på grøn, og helst med det samme.

Tyvstart, er hvis du slipper koblingen/bremsen for hurtigt inden den grønne lampe tænder. Den røde lampe vil tænde, og din tid vil være annulleret. Laver du en tyvstart, så er din tid ikke gældende i pointsystemet; uanset hvor god din tid ellers er. Du har startet for hurtigt, så den tæller ikke.

Særlige regler til serien:

Vindere fra tidligere sæson må (hvis de ønsker det) få kørernumre med 00. Med det menes at vinderen i forhjulstræk fks. må få kørernummeret ”500” og vinderen af baghjulstræk må få nummeret ”700”. Dog kun hvis de ønsker det, og vil deltage igen.

Racedays crew samt frivillige hjælpere kan ikke deltage i DMStreetrace.

Der findes en lukket gruppe på Facebook – ”DMStreetrace Lounge”, den er forbeholdt for de kørere som deltager i serien. Denne gruppe er til at dele erfaringer, komme med inputs til hvordan serien skal forløbe, samt hjælpe andre kørere. Man får en invitation, til denne lounge, når man har deltaget i tre løb som DMStreetrace kører.

Betingelser:

Din bil skal kunne godkendes ved vores tekniske kontrol, og du som kører skal kunne overholde vores kørerreglement (gælder alder, påklædning osv.).

DMStreetrace køres i de sidste to timer af arrangementet, tiden før anses som træningstid, og tidstagningsanlægget er derfor nødvendigvis ikke indstillet til reaktionstid. Du kan som DMStreetrace kører ikke deltage i konkurrencer om at vinde en fribillet til gratis kørsel på banerne.

Ved at deltage i DMStreetrace, så accepterer du, at du kan blive bortvist fra serien hvis du enten selv kører ulovligt, eller opfordrer til ulovligt race. Det accepteres ikke, og vi vil derfor ikke have en kører i en lovlig serie, som gør dette.

FAQ:

Kan alle deltage?

Ja, hvis din bil kan godkendes ved vores tekniske kontrol, og at du som kører opfylder kravene for alder samt påklædning og kørerkort.

Hvad koster det at være med i DMStreetrace?

Det koster dig ikke andet, end det du i forvejen giver for at køre på vores baner. Så der vil ikke være et indmeldingsgebyr/kontingent.

Kan vi være flere kørere om én bil i DMStreetrace?

Nej, det kan I ikke.

Hvordan er det nu lige at jeg tilmelder mig?

Det gør du når du ankommer til teknisk kontrol til vores løb. Her nævner du blot, at du skal registreres til DMStreetrace, så ordner de resten for dig.

Skal jeg være med fra start?

Nej, du kan tilmelde dig når du vil, men jo før du er med, jo før optjener du jo point.

Hvad sker der hvis jeg skifter min bil ud, midt på sæsonen?

Så starter du forfra med at tjene point op, da point følger den bil, og dig som du tilmeldte i starten. Men du må gerne tilmelde din nye bil, og begynde at tjene point op i den.

Kan jeg som kører have to biler jeg gerne vil deltage med?

Nej, én kører deltager kun med én bil, og kun én kører pr. bil

Er der noget som jeg skal gøre, udover det jeg i forvejen gør?

Nej, sådan set ikke andet, end at du skal gøre os opmærksomme på, at du vil være en del af denne serie, så skal vi nok gøre resten for dig.

Hvad er reaktionstid?

Reaktionstid, er den tid der går fra den grønne lampe tænder, til din bil har flyttet sig ”ud fra startstregen”. Gør du det for hurtigt, så laver du en tyvstart, og så vil din gennemkørsel ikke være gældende.

Bliver mit trecifrede kørernr. det samme igennem hele sæsonen?

Ja, det gør det. Nemmest for dig, og nemmest for os. Hvis din bil, kører på offentlige veje imellem vores race, så vask dit nummer af efter endt race.

Jeg har kørt i DMStreetrace før, men hvordan får jeg samme nr. som jeg havde sidste sæson?

Du giver besked til den ansvarlige for DMStreetrace om at du gerne vil beholde dit nr. Ellers slettes det, så der er plads til nye kørere. Du er derfor selv ansvarlig for, at informere om at du vil have samme nummer næste sæson. Besked kan gives i DMStreetrace Loungen eller pr.mail (dmstreetrace@racedays.dk) samt til teknisk kontrol sidst på sæsonen, hvor du giver besked om at du kører næste sæson også. 

Hvilke dæk må man køre på?

Du må køre på alle former for dæk, men du må ikke køre på slicks udenfor det afspærrede område.

Hvorfor er det vigtigt at jeg møder op med en udfyldt ansvarsfraskrivelse?

Det er vigtigt fordi du selv, gerne vil hurtigt på banen, og du kan hjælpe dig, og os ved at møde op forberedt.

Jeg vil gerne klage over, at min tid ikke er registreret!

Det er helt i orden at du er utilfreds, men hvis din tid fx ikke er registreret, så kan vi ikke give dig en tid, så simpelt er det. 

Jeg har lavet tyvstarter hele aftenen, men mine tider var hurtigst, hvorfor får jeg 0 point? Jeg har da lavet 20 gennemkørsler.

Du får hverken point for dine tider, eller for at lave en gennemkørsel, hvis du i tidsrummet udelukkende har lavet tyvstarter.

Jeg mangler en sponsor, kan i hjælpe mig med at gøre mig ”synlig” ?

Ja, vi vil gerne hjælpe dig, hvis du sender noget info om dig selv og din bil, så kan vi ligge det på vores Facebook side; DMStreetrace.

Hvor skal jeg spørge hvis jeg er i tvivl om noget?

Som udgangspunkt, så er det ved teknisk kontrol, da det vil være dem du møder først. Er det midt på aftenen, så find en person i Racedays.dk tøj/vest, men forsøg at undgå dem, der står som Line-up/Starter, da de har behov for at koncentrere sig om det de laver.