’ ; } ?>

Hvorfor koster det penge at køre lovligt?

Lige siden vi startede Racedays.dk, er vi blevet spurgt til, hvad pengene, der bliver betalt af kørere og tilskuere, bliver brugt på. Selv om vi tidligere har forsøget at klargøre, at der er krav om blandt andet beredskab og forsikringer, så vil vi her forsøge at udpensle yderligere, hvor meget der reelt set skal lejes eller købes til hvert arrangement, uanset hvor mange der faktisk møder op den enkelte dag.

 • Markeringsstrimmel
 • Pæle
 • Afspærringsbomme
 • Skiltning
 • Toilet
 • Cykelhegn (tilskuerområde)
 • Skraldespande
 • Skraldesække
 • Betaling for at komme af med skraldet
 • Tidtagningsudstyr
 • Kegler
 • Afskærmning ved lysmaster
 • Brandbekæmpelsesudstyr som skal efterses hvert år, og skiftes ud efter 5 år til nyt
 • Radioer og udstyr samt nye batterier hvert 3 år. Plus frekvensafgift skal betales årligt
 • Ambulance med to reddere og to samarritter
 • Læge
 • Forsikringer som dækker 20 millioner pr. arrangement
 • Trailere og campingvogne som skal vedligeholdes og betales vægtafgift
 • Ting som går i stykker og skal laves
 • Reklametøj til alle frivillige samt sikkerhedssko mm.
 • Revisor
 • Kørsel frem og tilbage til lokationerne med materiel
 • PC’er, kontorudstyr og internet
 • Kørsel til møder med Politi og kommuner
 • Forsikring på frivillige
 • Benzin til digitale generatorer og vedligeholdelse af dem
 • Kattegrus

Dette er blot ”materialelisten” i grove træk. Nogle af disse ting er momsfritaget, og kan der ikke trækkes moms fra, derfor rykker det mere i budgettet end andre ting. Et arrangement koster ca. 70.000 kroner i faste udgifter at afholde. Det er en fast pris uanset om der kommer fuldt hus eller ej.

Dog gør vi det her for at løse et problem, og har derfor sat priserne lavt i forhold til andre lignende arrangementer. Samtidig med at vi baserer samtlige arrangementer på frivillig arbejdskraft, hvilket også gør, at vi kan lave Danmarks billigste streetrace.

Så når en tilskuer betaler for at komme ind til lovlig streetrace, håber vi, at han/hun har en kammerat med, da der skal en del til, for at betale det enkelte arrangement.

Det hænder, at et arrangement giver overskud. De penge i første omgang brugt til at lappe hullerne fra tidligere arrangementer. Ellers bliver pengene brugt til indkøb og vedligehold af det udstyr vi har brug for, så vi kan gøre det nemmere for os, at lave bedre arrangementer for jer.

Vi hører desværre tit, at vores priser er for høje, og vi vil derfor opfordre andre til at gå i gang med at lave lovlige streetrace. Der er stor efterspørgsel efter det flere steder i landet.