’ ; } ?>

Hvad er streetrace?

Streetrace/gaderæs

Streetrace, eller gaderæs som det blive kaldt i Danmark, er, som navnet beskriver, racerløb på vej. Nærmere betegnet på offentlig vej. Streetrace er udbredt i det meste af verden. Streetrace bliver i større omfang planlagt og organiseret. Dette skyldes, at disse aktiviteter ikke helt harmonerer med færdselsloven.

Ulovligt gaderæs har igennem tiden desværre haft nogle fatale følger. Ud over materielle store skader, har der i starten af 2015 været folk der har fået voldsomme fysiske skader. Heldigvis ikke med døden til følge.

Lovligt streetrace

Den primære forskel på ulovligt og lovligt streetrace er sikkerhed.
Når man blander biler, høj hastighed og mennesker, kan det gå helt galt.
Det er derfor helt essentielt, at man højner beredskabet ved voldsomme skader for kørere, men i særdeleshed også for dem der kigger på.

Lovligt streetrace/gaderæs i Danmark

I Danmark er der igennem de sidste 15 år blevet afholdt diverse arrangementer, hvor fartglade danskere har kunne give den gas uden at frygte politiets indblanden. DHB (Danmarks Hurtigste Bil) er vel nok det mest kendte arrangement. Disse enkeltstående arrangementer har indtil videre været tilbagevendende årlige begivenheder, og der har derfor manglet et tilbud til folk med benzin i blodet den resterende tid af året.

2014 blev året hvor den første permanente bane blev opført i Danmark. Denne ligger på Kystvejen 50, 9400 Nørresundby og er lavet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og RACEDAYS.DK. Banen stod klar september i 2014, hvor der blev afholdt fem arrangementer fordelt på september og oktober.
Andre kommuner og politikredse gik i slutningen af 2014 igang med at kigge på, hvordan de kunne lave en tilsvarende løsning andre steder i Danmark. Nogle kommuner arbejder ud fra den såkaldte “Aalborg model”, hvor man finder et stykke lige vej, hvor det ikke forstyrrer andre. Her kan man etablere permanente sikkerhedsforanstaltninger.

Aalborg banen med opsat tidstagsningsudstyr.

Begreber/udtryk i streetrace

Break(ing) out: Hvor lang tid man minimum må bruge på at tilbagelægge banens længde. Bruges til at tilgodese, at man ikke kommer i en drag-racer, der kan tilbagelægge ca. 400 meter på 3,2 sekunder – hvor normale gadebiler slet ikke kan følge med. Til vores arrangementer er breaking out 5,5 sekunder ved 201 meter og 7,5 sekunder på 402 meter.

Heat: Et løb. Her kører fx to køretøjer af hhv. biler eller MC’er mod hinanden de 201 meter, som fx Aalborg banen er. Den der hurtigst tilbagelægger de 201 meter har vundet dette “heat”.