’ ; } ?>

Foråret er så småt ved at vinde rigtigt indpas, og med foråret kommer også de mange ugentlige biltræf rundt omkring i Danmark. Desværre medfører de fleste store træf, at der bliver kørt ulovligt gaderæs. Hvilket allerede har skabt en del artikler i den danske presse.
Disse artikler bliver gentagende gange kommenteret på de sociale medier, med hentydninger til, at der ikke er nogen lovlige steder at køre, med mindre at man lejer sig ind på de helt store baneanlæg i Danmark.

Heldigvis er der forgangskommuner i Danmark, der imødekommer bilmiljøets store behov for at udøve en hobby og sport helt lovligt. Randers kommune har givet tilladelse til, der kan køres helt lovligt. Så kørerne ikke risikerer at få bøder, miste kørekortet eller deres bil. Hvilket er muligt til disse arrangementer, da færdselsloven midlertidigt er trådt ud af kraft.
Da Randers kommune også giver et økonomisk tilskud, kan prisen holdes nede på 150 kr. pr. gadebil, så det fortsat er Danmarks billigste streetrace, på trods af restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Motorsportsforeningen af 1. juni 2019 og Racedays.dk kan derfor, på trods af corona-restriktionerne, tilbyde to gange fire timer lovlig streetrace i Randers inden sommerferien. Her dystes på en 201 meter lang strækning, med efterfølgende 300 meter til nedbremsning.
Formålet med streetrace arrangementerne er først og fremmest at fremme sikkerheden generelt, men især også for kørerne. Eksempelvis stiller Racedays.dk krav om, at kørerne altid har styrthjelm på, når der køres.

Arrangementerne afholdes 15. maj og 19. juni kl. 19-23.

Desværre rækker to gaderæs arrangementer ikke ret langt ét sted i landet.  Heldigvis har modellen fra Randers kommune allerede sat spor i fx Horsens kommune, der har sat det på kommunalbudgettet. Vi har tidligere været i dialog med dem, men har desværre ikke hørt nærmere. Men vi er stadig klar hvis muligheden tilbyder sig. Vi håber, at andre kommuner også griber bolden, og ser en mulighed i at give bilmiljøet mulighed for at mødes under lovlige og sikre rammer.