Efter stor succes med de første to år med lovligt streetrace arrangementer i Skjern, kan vi hermed meddele at RACEDAYS.DK i 2017 afholder fem arrangementer i løbet af sommerhalvåret. Disse afholdes fortsat på fredage i tidsrummet 20 til 24 på Ferrodanvej. Der er tradition for, at unge mennesker med passion for biler, mødes netop på fredage i dette tidsrum for at dyrke deres interesse. En interesse der førhen resulterede i ulovlig streetrace, der var til fare for tilskuere og kørere. De første to år har der været en stor interesse fra streetrace miljøet i hele Midt- og Vestjylland, og folk kommer langvejs fra, for at støtte op om initiativet. Streetrace miljøet giver nemlig udtryk for, at de gerne vil kunne køre lovligt og sikkert, uden de behøver være bange for at Politiet afbryder dem i dyrkelsen af deres interesse for biler og fart. For andet år i træk bliver der på landsplan afholdt DMStreetrace, en liga for dem der er ekstra dedikerede omkring at køre streetrace, og derfor tager med rundt i hele landet. 2016 var første år det blev afholdt, og der var over 40 tilmeldte kørere fra hele Danmark. Arrangementerne er omfattet af regelsæt der fremmer sikkerheden. Eksempelvis stiller RACEDAYS.DK krav om at kørerne altid skal have styrthjelm på. Der er også redningspersonel til stede under hele arrangementet, i tilfælde af at det skulle gå galt. Arrangementerne kommer i 2017 til at foregå d. 28. april, d. 26. maj, d. 16. juni, d. 11. august og d. 8. september på den såkaldte Skjern Raceway. Der vil være mulighed for få stillet sin lyst til fart på banens 201 meter. Både biler og motorcykler med og uden plader kan deltage i vores arrangementer.

Foto: Stumpphoto.dk