En god og en dårlig nyhed…

Vi har i dag kunne melde ud, at vi den 16. september afholder 402 meter streetrace i Vojens/på Flyvestation Skrydstrup. Det er vi rigtig glade for har kunnet lade sig gøre. Desværre tager det en hel dag at gøre klar. Det betyder at vi er forhindret i at afholde det planlagte arrangement d. 15. september på Aalborg banen. Men vi aflyser aldrig, vi flytter bare. Så der bliver et streetrace d. 18. august på Aalborg banen i stedet for. Så der bliver masser af lovlig streetrace i Aalborg i August. Der var i forvejen d. 4. august og 25. august.

Back to basic er kørt i garage

Fredag d. 7. juli afholdte Racedays.dk endnu engang lovlig streetrace på Aalborg banen. Denne gang blev det tredje nye tiltag, for at få bekæmpet ulovlig streetrace i Nordjylland, afprøvet under navnet ”Back to basic”. Back to basic gik i sin enkelthed ud på, at få det lovligt til at ligne det ulovlige mest muligt, til så lave en pris som muligt.

Konceptet blev udviklet blev udviklet fordi, at gaderæs miljøet i Nordjylland havde ønsket fire ting for at stoppe med at køre ulovligt: bedre asfalt, bedre tilskuerforhold, billigere kørepriser og mindre mulighed for at blive mål og vejet. De to første ønsker blev opfyldt i forbindelse med vores første arrangement d. 5. maj, hvor der var lagt nyt slidlag på kørestrækningen og der var etableret jordvolde.

Konklusionen på vores arrangement i fredags er, at det ikke var nogen succes. Dette måles på specielt to parametre. Vi havde det laveste antal deltagere nogensinde. Hvilket altså giver Racedays.dk et markant underskud. De fremmødte har efterfølgende givet udtryk for, at de hellere vil have arrangementer med tid og hastighedsmålinger. Ydermere fik vi underretninger om, at der stadig var meget gang i det ulovlige gaderæs fredag aften.

Som konsekvens af det dårlige fremmøde og det ulovlige gaderæs i fredags, har vi besluttet at køre konceptet (Back to basic) i garage, og for eftertiden have arrangementer, hvor der bliver taget tid og målt hastighed, og hvor køreprisen igen starter fra 100 kr. Hvilket også betyder, at der igen bliver lidt ekstra at køre efter for DMStreetrace deltagerene, som nu kan tjene op til 10 point mere i den i forvejen hårde konkurrence.

Racedays.dk går ”back to basic”

I den netop overståede weekend har Racedays.dk afholdt 402 meter streetrace på Flyvestation Skrydstrup, med det helt store set-up, med store potente biler der aldrig ville chancen for at blive indregistreret.

Men allerede på fredag går det løs igen. Her går vi helt ”back to basic” og laver rigtig streetrace! Med rigtig streetrace menes, at i stedet for et tidtagningsanlæg med lyskurv, hvor en hastighed og tid bliver målt ned til tusinddele, så bliver man vinket i gang – ligesom det ulovlige foregår.
Men hvor man i det ulovlige kan være usikre på, hvem der kom først, vil der være en lampe der blinker i den side hvor vinderen er.

Sidste chance

Sidste år blev spurgte vi ind til, hvad der skulle til for, at den enkelte ville stoppe med at deltage til ulovligt gaderæs. I Nordjylland, hvor det i løbet af sidste år blev et tiltagende problem, tilkendegav de at der skulle tre ting til.

Ny eller bedre asfalt, bedre tilskuerforhold og billigere priser.

Der blev tidligere på året etableret nyt slidlag og jordvolde på Aalborg banen. Back to basic er hermed løsningen på det tredje ønske – billigere priser. Vi skruer prisen helt ned til 50 kr. for at køre i sin bil med plader.

Racedays.dk har indtil videre planlagt tre arrangementer med ”back to basic”. Men efter hvert arrangement bliver det vurderet, om der er den tilstrækkelige opbakning fra gaderæs miljøet i Nordjylland.

Nyt og billigere koncept ser dagens lys

Racedays.dk skrev, i samarbejdet med Aalborg Kommune, i 2014 historie indenfor dansk motorsport. Danmarks første permanente streetrace bane så dagens lys. En løsning der indebærer opsætning af et autoværn på hver side af vejen. Hvor der kunne afholdes fem årlige arrangementer. Denne model har fået tilnavnet ”Aalborg modellen”. Modellen har den fordel, at det er en engangsomkostning for kommunerne i etablering, såfremt at der forvejen er et stykke egnet vej. Denne model er efterfølgende blevet kopieret to andre steder i landet: Skjern og Odense.

Løsningen er med andre ord eftertragtet, da den hurtigt kan give streetrace miljøet rundt omkring i landet et lovligt alternativ. Et alternativ hvor kørerne ikke længere behøver at frygte politiet, og kan køre under lovlige og sikre rammer, hvor der er afspærring for publikum, samt læge og beredskab til stede.

Siden Racedays.dk blev etableret, har vi arbejdet for to ting. For det første, at lave Danmarks billigste lovlige streetrace, så det ikke var økonomien der holdte streetrace miljøet væk fra arrangementerne. For det andet, at lave lovligt streetrace der minder så meget om det ulovlige som muligt – under sikre rammer.

Vi har derfor forsøgt at udtænke en ny måde at leve op til de to ting. Vi kan derfor hermed præsentere ”Back to basic”. Konceptet går i sin enkelthed ud på at komme først – ligesom det altid har gjort. Forskellen ligger i, at der ikke længere er dyrt tidtagningsudstyr, men nu en mand der vinker kørerne i gang, og et apparat der indikerer hvilken bil der kom først.

Når vi til Back to basic-arrangementer går væk fra tidtagningsudstyret, vil der være en besparelse. Denne besparelse sender vi videre til kørerne. Man vil derfor kunne køre lovlig streetrace i sin bil med plader for kun 50 kr.!

Vi er altså gået tilbage til rødderne for streetrace, og samtidig gjort det billigere at køre!

”Back to basic” vil blive lanceret d. 30. juni på Aalborg Banen og køres de efterfølgende to gange.

De resterende arrangementer vil forsat være med tidtagning, da der stadig er mange der efterlyser tider på deres finjusterede og top tunede biler, eksempelvis dem der deltager i DMStreetrace.

Vi aflyser aldrig, vi flytter bare!

Her i begyndelsen af 2017 har vi kunnet meddele, at der blev bedre forhold på Aalborg Banen for kørere og tilskuere i form af ny asfalt og jordvolde. Specielt asfalten var en nødvendighed, da det skulle forbedre både køreroplevelse og kørersikkerhed.
Vi havde sammen med Aalborg Kommune planlagt, at asfalten (og jordvoldende) skulle etableres inden 7. april. Desværre har vejret, som hverken kommuner eller vi er er herre over, en betydning for, hvornår man kan gå i gang med at lægge ny asfalt osv. Det ustadige vejr betyder desværre at man ikke når at etablere ny asfalt og jordvolde til d. 7. april.
Det vigtigste for os er, at kørerne har gode rammer at køre i. Derfor har vi valgt at udskyde arrangementet d. 7. april, og vi kører derfor første gang på Aalborg Banen d. 5. maj. Da vi, af princip, ikke aflyser, men kun flytter arrangementer, bliver den 25. august tilføjet til vores kalender for Aalborg Banen.
Vi er rigtig kede af at vi ca. to uger før udmeldt sæsonstart, må flytte datoen for første arrangement på Aalborg Banen i 2017. Vi har derfor et nyt tiltag i støbeskeen, som vi håber at kunne melde ud snarest.
Dette betyder at første omgang streetrace i vores egen kalender er d. 28. april i Skjern, skarpt efterfulgt af Odense d. 29., hvor vi ugen efter så kan indvie den nye asfalt og de forbedrede tilskuerforhold i Aalborg allerede ugen efter d. 5. maj.
Heldigvis skal man ikke vente helt til d. 28. april for at kunne køre lovlig streetrace. Striben-Esbjerg kører d. 14. april, hvor man også har mulighed for at deltage i vores DMStreetrace serie.

Alt godt kommer til den der venter

I dag er det 2,5 år siden at vi åbnede Aalborg Banen!
Forud havde der været tre års samarbejde med Aalborg Kommune om, at få et lovligt alternativ til gaderæs. Dette blev økonomisk muligt da Aalborg byråd i september 2013 afsatte en halv million kroner til etablering af strækningen på Kystvejen i Nørresundby – som i dag kendes som Aalborg Banen.

Vi kigger i dag tilbage på den store sejr, det var for streetrace miljøet i Danmark, at man fik en permanent lokation som kunne bruges til streetrace, og siden har fået flere rundt i landet.
De fleste der var der på åbningsdagen kan huske, hvor stor en opbakning der var, og den intense stemning. Mellem 1000 og 1200 personer var mødt op for at støtte lovlig streetrace i Aalborg. Men knap var arrangementet gået i gang, før de første klager kom for vores ører. Folk, der var kommet ind, klagede over, at de ikke kunne se noget, og at de stod for klemt. Dem der ikke kom ind, pga. sikkerhedshensyn, klagede over dét. Man kan sige, at vi blev ofre for vores egen succes. Vi afholdte i 2014 fem arrangementer i løbet af seks uger, hvilket var meget intenst for både publikum og crew.

Men imens bilerne var kørt i garage, arbejdede vi hårdt videre på at forbedre forholdende i Aalborg og andre steder i landet. I 2015 kunne vi tegne to lokationer mere på kortet: Skjern og Odense.
Alt imens begyndte opbakningen at falde, der hvor det hele startede. Opbakningen var dalende igennem 2015. I 2016 blev det faktisk så kritisk, at vi overvejede at lukke ned for arrangementer i Aalborg, da det var en underskudsforretning.

Men her i starten af 2017 har vi kunne meddele at der nu kommer nyt slidlag og jordvolde ved Aalborg Banen. Begge ting har vi kæmpet for siden vi åbnede for 2,5 år siden. Desværre var vi ved at give op pga. den manglende opbakning. Vores opfordring til jer er, støt op omkring forholdende som de nu er, så vi har noget at arbejde ud fra, inden at vi er nødt til at lukke ned.

Vi har siden 12. september 2014 også fået rigtig mange roser og støttende beskeder på vejen, så tak til jer der støtter os! Vi glæder os rigtig meget til sæson 2017, og arbejder fortsat på nye tiltag og forbedringer rundt omkring i landet. Vi kan garantere, at der kommer flere tiltag inden sæson 2017 starter.

Rigtig god 2,5 års dag! Vi ses d. 7. april på Aalborg Banen 🙂