’ ; } ?>

Streetrace vender tilbage til Aalborg

Efter to års pause vil der i 2020 igen blive afholdt streetrace på Kystvejen i Nørresundby.

I 2014 blev der lavet en strækning, på over 500 meter, til at lave lovligt gaderæs på i Nørresundby. Dette var Danmarks første strækning med det formål at give gaderæsmiljøet et sted at udøve deres hobby og sport under lovlige og sikre rammer.

Da det første arrangement blev afholdt 12. september 2014 kom folk fra nær og fjern for at støtte op omkring projektet. Denne opbakning fortsatte indtil 2016, hvor opbakningen styrtdykkede. Der blev i 2017 derfor lavet flere tiltag for at få opbakningen tilbage til de lovlige arrangementer.  Der blev blandt andet lagt et nyt lag asfalt på strækningen og etableret jordvolde, for at give både kørere og tilskuere bedre forhold.

Desværre gav tiltagene i 2017 ikke større opbakning, og som konsekvens heraf har der ikke været nogen lovlige arrangementer i 2018 og 2019.

I den periode har vi oplevet voksende efterspørgsel efter at vi skal vende tilbage til der hvor det hele startede. RACEDAYS.DK afholder derfor, i første omgang, ét arrangement i 2020 den 13. juni. Her vil der være mulighed for at få brændt benzinen i blodet af fra klokken 18-24, under sikre forhold.

Arrangementerne er omfattet af et regelsæt der fremmer sikkerheden. Eksempelvis stiller RACEDAYS.DK krav om at kørerne altid skal have styrthjelm på. Der er også redningspersonel til stede under hele arrangementet, i tilfælde af at det skulle gå galt.

Såfremt at der er stor opbakning til det ene arrangement, er der mulighed for, at der bliver lavet flere arrangementer i 2020.

En god og en dårlig nyhed…

Vi har i dag kunne melde ud, at vi den 16. september afholder 402 meter streetrace i Vojens/på Flyvestation Skrydstrup. Det er vi rigtig glade for har kunnet lade sig gøre. Desværre tager det en hel dag at gøre klar. Det betyder at vi er forhindret i at afholde det planlagte arrangement d. 15. september på Aalborg banen. Men vi aflyser aldrig, vi flytter bare. Så der bliver et streetrace d. 18. august på Aalborg banen i stedet for. Så der bliver masser af lovlig streetrace i Aalborg i August. Der var i forvejen d. 4. august og 25. august.

Back to basic er kørt i garage

Fredag d. 7. juli afholdte Racedays.dk endnu engang lovlig streetrace på Aalborg banen. Denne gang blev det tredje nye tiltag, for at få bekæmpet ulovlig streetrace i Nordjylland, afprøvet under navnet ”Back to basic”. Back to basic gik i sin enkelthed ud på, at få det lovligt til at ligne det ulovlige mest muligt, til så lave en pris som muligt.

Konceptet blev udviklet blev udviklet fordi, at gaderæs miljøet i Nordjylland havde ønsket fire ting for at stoppe med at køre ulovligt: bedre asfalt, bedre tilskuerforhold, billigere kørepriser og mindre mulighed for at blive mål og vejet. De to første ønsker blev opfyldt i forbindelse med vores første arrangement d. 5. maj, hvor der var lagt nyt slidlag på kørestrækningen og der var etableret jordvolde.

Konklusionen på vores arrangement i fredags er, at det ikke var nogen succes. Dette måles på specielt to parametre. Vi havde det laveste antal deltagere nogensinde. Hvilket altså giver Racedays.dk et markant underskud. De fremmødte har efterfølgende givet udtryk for, at de hellere vil have arrangementer med tid og hastighedsmålinger. Ydermere fik vi underretninger om, at der stadig var meget gang i det ulovlige gaderæs fredag aften.

Som konsekvens af det dårlige fremmøde og det ulovlige gaderæs i fredags, har vi besluttet at køre konceptet (Back to basic) i garage, og for eftertiden have arrangementer, hvor der bliver taget tid og målt hastighed, og hvor køreprisen igen starter fra 100 kr. Hvilket også betyder, at der igen bliver lidt ekstra at køre efter for DMStreetrace deltagerene, som nu kan tjene op til 10 point mere i den i forvejen hårde konkurrence.

Racedays.dk går ”back to basic”

I den netop overståede weekend har Racedays.dk afholdt 402 meter streetrace på Flyvestation Skrydstrup, med det helt store set-up, med store potente biler der aldrig ville chancen for at blive indregistreret.

Men allerede på fredag går det løs igen. Her går vi helt ”back to basic” og laver rigtig streetrace! Med rigtig streetrace menes, at i stedet for et tidtagningsanlæg med lyskurv, hvor en hastighed og tid bliver målt ned til tusinddele, så bliver man vinket i gang – ligesom det ulovlige foregår.
Men hvor man i det ulovlige kan være usikre på, hvem der kom først, vil der være en lampe der blinker i den side hvor vinderen er.

Sidste chance

Sidste år blev spurgte vi ind til, hvad der skulle til for, at den enkelte ville stoppe med at deltage til ulovligt gaderæs. I Nordjylland, hvor det i løbet af sidste år blev et tiltagende problem, tilkendegav de at der skulle tre ting til.

Ny eller bedre asfalt, bedre tilskuerforhold og billigere priser.

Der blev tidligere på året etableret nyt slidlag og jordvolde på Aalborg banen. Back to basic er hermed løsningen på det tredje ønske – billigere priser. Vi skruer prisen helt ned til 50 kr. for at køre i sin bil med plader.

Racedays.dk har indtil videre planlagt tre arrangementer med ”back to basic”. Men efter hvert arrangement bliver det vurderet, om der er den tilstrækkelige opbakning fra gaderæs miljøet i Nordjylland.

Nyt og billigere koncept ser dagens lys

Racedays.dk skrev, i samarbejdet med Aalborg Kommune, i 2014 historie indenfor dansk motorsport. Danmarks første permanente streetrace bane så dagens lys. En løsning der indebærer opsætning af et autoværn på hver side af vejen. Hvor der kunne afholdes fem årlige arrangementer. Denne model har fået tilnavnet ”Aalborg modellen”. Modellen har den fordel, at det er en engangsomkostning for kommunerne i etablering, såfremt at der forvejen er et stykke egnet vej. Denne model er efterfølgende blevet kopieret to andre steder i landet: Skjern og Odense.

Løsningen er med andre ord eftertragtet, da den hurtigt kan give streetrace miljøet rundt omkring i landet et lovligt alternativ. Et alternativ hvor kørerne ikke længere behøver at frygte politiet, og kan køre under lovlige og sikre rammer, hvor der er afspærring for publikum, samt læge og beredskab til stede.

Siden Racedays.dk blev etableret, har vi arbejdet for to ting. For det første, at lave Danmarks billigste lovlige streetrace, så det ikke var økonomien der holdte streetrace miljøet væk fra arrangementerne. For det andet, at lave lovligt streetrace der minder så meget om det ulovlige som muligt – under sikre rammer.

Vi har derfor forsøgt at udtænke en ny måde at leve op til de to ting. Vi kan derfor hermed præsentere ”Back to basic”. Konceptet går i sin enkelthed ud på at komme først – ligesom det altid har gjort. Forskellen ligger i, at der ikke længere er dyrt tidtagningsudstyr, men nu en mand der vinker kørerne i gang, og et apparat der indikerer hvilken bil der kom først.

Når vi til Back to basic-arrangementer går væk fra tidtagningsudstyret, vil der være en besparelse. Denne besparelse sender vi videre til kørerne. Man vil derfor kunne køre lovlig streetrace i sin bil med plader for kun 50 kr.!

Vi er altså gået tilbage til rødderne for streetrace, og samtidig gjort det billigere at køre!

”Back to basic” vil blive lanceret d. 30. juni på Aalborg Banen og køres de efterfølgende to gange.

De resterende arrangementer vil forsat være med tidtagning, da der stadig er mange der efterlyser tider på deres finjusterede og top tunede biler, eksempelvis dem der deltager i DMStreetrace.

Vi aflyser aldrig, vi flytter bare!

Her i begyndelsen af 2017 har vi kunnet meddele, at der blev bedre forhold på Aalborg Banen for kørere og tilskuere i form af ny asfalt og jordvolde. Specielt asfalten var en nødvendighed, da det skulle forbedre både køreroplevelse og kørersikkerhed.
Vi havde sammen med Aalborg Kommune planlagt, at asfalten (og jordvoldende) skulle etableres inden 7. april. Desværre har vejret, som hverken kommuner eller vi er er herre over, en betydning for, hvornår man kan gå i gang med at lægge ny asfalt osv. Det ustadige vejr betyder desværre at man ikke når at etablere ny asfalt og jordvolde til d. 7. april.
Det vigtigste for os er, at kørerne har gode rammer at køre i. Derfor har vi valgt at udskyde arrangementet d. 7. april, og vi kører derfor første gang på Aalborg Banen d. 5. maj. Da vi, af princip, ikke aflyser, men kun flytter arrangementer, bliver den 25. august tilføjet til vores kalender for Aalborg Banen.
Vi er rigtig kede af at vi ca. to uger før udmeldt sæsonstart, må flytte datoen for første arrangement på Aalborg Banen i 2017. Vi har derfor et nyt tiltag i støbeskeen, som vi håber at kunne melde ud snarest.
Dette betyder at første omgang streetrace i vores egen kalender er d. 28. april i Skjern, skarpt efterfulgt af Odense d. 29., hvor vi ugen efter så kan indvie den nye asfalt og de forbedrede tilskuerforhold i Aalborg allerede ugen efter d. 5. maj.
Heldigvis skal man ikke vente helt til d. 28. april for at kunne køre lovlig streetrace. Striben-Esbjerg kører d. 14. april, hvor man også har mulighed for at deltage i vores DMStreetrace serie.